Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 1.03.2022r. o wolnych stanowiskach asesorskich w WSA w Warszawie.

        Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 1 marca 2022r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 9 marca 2022r., Poz. 328).

   DOCkarta asesora (1).doc (75,50KB)
   DOCRODO zgoda na przetwarzanie danych-s. (5).doc (27,50KB)

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 kwietnia 2022r. (liczy się data stempla pocztowego).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 553-79-50/49.

Wersja XML