Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na staż urzędniczy Og-1121/2/22.

Konkurs Nr Og-1121/2/22

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
i dopuszczonych do  konkursu na staż urzędniczy

  

Do  konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

Lp.

Nazwisko i imię:

1

  Cieloch Wiktor

2

  Dzięcioł Kacper

3

  Lupa Robert

4

  Marczak Zofia

5

  Sobczak Patryk

6

  Zalewski Wojciech

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną, konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w formie wideorozmowy (konieczny mikrofon i kamera)  16 lutego 2022 r.  Podczas rozmowy dokonana zostanie ocena wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydatów na staż.  

Wyznaczonego dnia na Państwa adres mailowy, ok. godz. 9.00, zostanie przesłany link do rozmowy.
Rozmowy będą przeprowadzane  w następujących godzinach:

od godz. 10.00:

  Cieloch Wiktor

  Dzięcioł Kacper

  Lupa Robert

od godz. 11.00:

  Marczak Zofia

  Sobczak Patryk

  Zalewski Wojciech

Wersja XML