Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezes WSA w Warszawie informuje o Obwieszczeniu Prezesa NSA o wolnym stanowisku asesorskim.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 14 października 2021r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 26 października 2021r., Poz. 969).

DOCkarta asesora (5).doc

DOCRODO zgoda na przetwarzanie danych-s. (4).doc

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 listopada 2021r. (liczy się data stempla pocztowego).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 553-79-50/49.

Wersja XML