Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu Nr 0g-1121/3/21

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu
konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Konkurs Nr 0g-1121/3/21

   Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

Lp.

Nazwisko i imię:

1

Balcerzak Katarzyna

2

Bojarska Małgorzata

3

Hojka-Stankiewicz Beata

4

Jaszczyk Krystian

5

Kardas Aneta

6

Kowalska Ewa

7

Pogorzała Wiktoria

8

Przyjałkowski-Hryniewicki  Michał

9

Wójcicka Magdalena

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w formie wideorozmowy (konieczny mikrofon i kamera)  26 marca 2021 r. od godz. 13.00. Na Państwa adres mailowy tego dnia, kilkanaście minut przed rozmową,  zostanie przesłany link do niej  i instrukcja dotycząca dalszego postępowania. Rozmowy będą przeprowadzane w kolejności alfabetycznej.

 

Przewodniczący Komisji:     …………………………………….

             Sędzia Alojzy Skrodzki

Członkowie:                         …………………………………….

             Sędzia Anna Wesołowska

     …………………………………….

              Sędzia  Andrzej Kołodziej

Wersja XML