Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan dotyczący ZP w roku 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 ( z korektami )

PDF2021_BZP 00011923_03_PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 wer. 3 z dn. 08.09.2021.pdf (51,43KB)

Wersja XML