Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa w, które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z  2019 poz. 2004) posiada zbędny składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

Jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są o złożenie do dnia

08 marca 2021 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 października 2019 r (Dz. U. z  2019 poz. 2004)

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno  –Gospodarczego :

Łukasz Doleżyński

tel. 22 5537863

oraz

Paweł Szymański

tel. 600890097                                                                                                              

Szczegółowy wykaz zbędnego składnika majątku ruchomego zawiera  załącznik nr 1.

XLSXzałącznik 1 ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu..xlsx (19,23KB)

Wersja XML