Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu 0g-1121/6/20 na stanowisko asystenta sędziego .

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu
konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Konkurs Nr 0g-1121/6/20

   Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

Lp.

Nazwisko i imię:

1

 Bojarska Małgorzata

2

 Brzeziński Karol

3

 Bukatczuk Barbara

4

 Domagała Magdalena

5

 Kalinowska-Mróz Anna

6

 Obońska Karolina

7

 Pałgan Piotr

8

 Paterek von Sperling Andrzej

9

 Szczepański Eryk

10

 Tomaszek Anna

11

 Urbański Maciej

12

 Warchołek Mateusz

13

 Wiercińska Maja

14

 Wójtowicz Dominika

 

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w formie wideorozmowy (konieczny mikrofon i kamera) 14 stycznia 2021 r. od godz.11.00. Na Państwa adres mailowy tego dnia, kilkanaście minut przed rozmową, zostanie przesłany link do niej i instrukcja dotycząca dalszego postępowania. Rozmowy będą przeprowadzane w kolejności alfabetycznej: 1 grupa (4 pierwsze osoby) w godzinach 11.00-11.50; 2 grupa (4 kolejne osoby) w godzinach 11.50-12.40, 3 grupa (6 kolejnych osób) od godz.12.40. Zakres czasowy podany jest orientacyjnie.

 

Przewodniczący Komisji:

…………………………………….

             Sędzia Alojzy Skrodzki

Członkowie:

…………………………………….

             Sędzia Anna Wesołowska

 

…………………………………….

              Sędzia  Andrzej Kania

Wersja XML