Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie (sprzęt biurowy).

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa w, które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z  2019 poz. 2004) posiada zbędny składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

Jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są o złożenie do dnia

4 listopada 2020 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 października 2019 r (Dz. U. z  2019 poz. 2004)

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno  –Gospodarczego :

Łukasz Doleżyński 
 
tel. 22 5537863

oraz

Paweł Szymański 
 
tel. 600890097                                                                                                                       

Szczegółowy wykaz zbędnego składnika majątku ruchomego zawiera  załącznik nr 1.

PDFzalącznik 1_ nieodpłatne przekazanie.pdf

 

Wersja XML