Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) posiada zbędny składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

Jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są o złożenie do dnia 26 października 2020 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2019 r. (Dz. U. z  2019 r. poz. 2004).

                                                             

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno – Gospodarczego:

Łukasz Doleżyński

tel. 22 5537863

oraz

Paweł Szymański

tel. 600890097

                                                                                                                           

Szczegółowy wykaz zbędnego składnika majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

Do pobrania - XLSXzałącznik nr 1 - nieodpłatne przekazanie.xlsx (28,55KB)

Wersja XML