Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki rozstrzygnięć w sprawach rozpoznanych na posiedzeniach niejawnych w trybie tzw. ustawy o COVID-19 dostępne są w E-TERMINARZ.

Strona archiwalna

 

Uprzejmie informujemy, iż od 3 listopada 2020 r., w zakładce "E-TERMINARZ", istnieje możliwość zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia również w sprawach, które zostały rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w trybie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). 

Bezpośredni link do strony - https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/183/e-terminarz-informacja-o-posiedzeniach-i-wynikach-rozpraw.html

 

Wersja XML