Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia asesorów sądowych o członkostwie w zrzeszeniach, pełnieniu funkcji w organach fundacji, członkostwie w partii politycznej

Oświadczenia asesorów sądowych o członkostwie w zrzeszeniach,
pełnieniu funkcji w organach fundacji, członkostwie w partii politycznej

 

Nazwisko Imie Stanowisko Jednostka Link do oświadczenia 
AROMIŃSKI KONRAD Asesor Wydział 3 PDFAROMIŃSKI KONRAD.PDF
FYDA-KAWULA ANNA Asesor Wydział 1 PDFFYDA-KAWULA ANNA.pdf
GRANATOWSKA ELŻBIETA Asesor Wydział 7 PDFGranatowska.pdf
GRZYBOWSKI  TOMASZ Asesor Wydział 5 PDFGRZYBOWSKI.pdf
KOZIARSKI ARKADIUSZ Asesor Wydział 5 PDFKOZIARSKI.pdf
PODSIADŁO MICHAŁ Asesor Wydział 5 PDFPODSIADŁO.pdf
SUŁKOWSKA AGNIESZKA Asesor Wydział 3 PDFSułkowska.pdf
ŚCIESZKA IWONA Asesor Wydział 1 PDFŚCIESZKA.pdf
Wersja XML