Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawy dot. skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej

PDFWykaz spraw Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich 7.0 - stan na dzień 01.03.2023 r.pdf (872,36KB)

 

Dot. nieruchomości przy ul. Bema 76

sygn. akt I SA/Wa 1393/21

      W dniu 25 stycznia 2023 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1393/21 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 13 kwietnia 2021 r., nr KR II R 44/19 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 25 stycznia 2023 r. uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie sądowe ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej, "Kolonia Adolfówka"

sygn. akt I SA/Wa 682/20

      W dniu 23 stycznia 2023 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 682/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 14 stycznia 2020 r., nr KR II R 23/19 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 23 stycznia 2023 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Pl. Defilad (d. ul. Zielna 7 i ul. Złota 17)

sygn. akt I SA/Wa 2153/22

      W dniu 18 stycznia 2023 r. została rozpoznana sprawy o sygn. akt I SA/Wa 2153/22 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 czerwca 2022 r., nr KR VI R 19/22 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 18 stycznia 2023 r. oddalił skargę. 


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej, "Kolonia Adolfówka"

sygn. akt I SA/Wa 971/20

      W dniu 18 listopada 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 971/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 11 lutego 2020 r., nr KR II R 20/19 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 18 listopada 2022 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Grochowskiej 327

sygn. akt I SA/Wa 3087/21

      W dniu 9 listopada 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 3087/21 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 13 października 2021 r., nr KR VI R 17/21 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 listopada 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie administracyjne.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej, "Kolonia Adolfówka"

sygn. akt I SA/Wa 693/20

      W dniu 27 października 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 693/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 14 stycznia 2020 r., nr KR II R 25/19 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 października 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 8

sygn. akt I SA/Wa 2015/21, I SA/Wa 2016/21

      W dniu 25 października 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 25 października 2022 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 39

sygn. akt I SA/Wa 1727/21, I SA/Wa 1789/21

      W dniu 15 września 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 15 września  2022 r. uchylił zaskarżone postanowienia. 


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej, "Kolonia Adolfówka"

sygn. akt I SA/Wa 691/20

      W dniu 18 sierpnia 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 691/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 14 stycznia 2020 r., nr KR II R 26/19 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 18 sierpnia 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Pl. Defilad 1 (d. ul. Chmielna 70)

sygn. akt I SA/Wa 128/18, I SA/Wa 129/18

      W dniu 15 czerwca 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 22 czerwca 2022 r. uchylił decyzje organu I i II instancji. 


Dot. nieruchomości przy ul. Wiatracznej, Kobielskiej, Grochowskiej i Aptecznej

sygn. akt I SA/Wa 2561/20, I SA/Wa 2562/20, I SA/Wa 2563/20

      W dniu 21 czerwca 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 21 czerwca 2022 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Burakowskiej 4 i Młocińskiej

sygn. akt I SA/Wa 1716/21

      W dniu 9 czerwca 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1716/21 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 25 maja 2021 r., nr KR III R 1/20 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 czerwca 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Nowy Świat 28

sygn. akt I SA/Wa 1728/21, I SA/Wa 1729/21, I SA/Wa 1730/21

      W dniu 27 maja 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 27 maja 2022 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości pomiędzy ul. Wandy i Paryską

sygn. akt I SA/Wa 1942/21

      W dniu 23 maja 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1942/21 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 czerwca 2021 r., nr KR VI R 8/21 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 23 maja 2022 r. umorzył postępowanie sądowe.


Dot. nieruchomości przy ul. Żegiestowskiej 26

sygn. akt I SA/Wa 1161/21

      W dniu 18 maja 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1161/21 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 23 marca 2021 r., nr KR II R 57/19 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 18 maja 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej, "Kolonia Adolfówka"

sygn. akt I SA/Wa 684/20

      W dniu 13 maja 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 684/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 14 stycznia 2020 r., nr KR II R 22/19 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 13 maja 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Grochowskiej 325/327

sygn. akt I SA/Wa 3018/21

      W dniu 13 maja 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 3018/21 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 29 września 2021 r., nr KR VI R 16/21 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 13 maja 2022 r. umorzył postępowanie sądowe.


Dot. nieruchomości przy ul. Wiatracznej, Kobielskiej, Grochowskiej i Aptecznej

sygn. akt I SA/Wa 2658/20, I SA/Wa 2659/20

      W dniu 27 kwietnia 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 27 kwietnia 2022 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Browarnej 15

sygn. akt I SA/Wa 478/21

      W dniu 14 kwietnia 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 478/21 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 12 stycznia 2021 r., nr KR II R 11/20 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 14 kwietnia 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Kaliskiej i Niemcewicza

sygn. akt I SA/Wa 679/21, I SA/Wa 681/21, I SA/Wa 2076/21,

I SA/Wa 2825/21 i I SA/Wa 2826/21

      W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 13 kwietnia 2022 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Wiatracznej, Kobielskiej, Grochowskiej i Aptecznej 

sygn. akt I SA/Wa 2557/20, I SA/Wa 2559/20 i I SA/Wa 2657/20

      W dniu 7 kwietnia 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 7 kwietnia 2022 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej, "Kolonia Adolfówka"

sygn. akt I SA/Wa 788/20

      W dniu 23 marca 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 788/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 stycznia 2020 r., nr KR II R 13/19 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 23 marca 2022 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej, "Kolonia Adolfówka"

sygn. akt I SA/Wa 995/20

      W dniu 11 marca 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 995/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 11 lutego 2020 r., nr KR II R 19/19 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 marca 2022 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Schroegera 74

sygn. akt I SA/Wa 1877/19

      W dniu 18 lutego 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1877/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 lipca 2019 r., nr KR III R 51/18 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 3 marca 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 8

sygn. akt I SA/Wa 2018/18

      W dniu 25 lutego 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 2018/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 sierpnia 2018 r., nr KR III R 5/18 w przedmiocie wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 25 lutego 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej, "Kolonia Adolfówka"

sygn. akt I SA/Wa 2623/19, I SA/Wa 2661/19

      W dniu 23 lutego 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 23 lutego 2022 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Zagórnej 12a i przy Czerniakowskiej 

sygn. akt I SA/Wa 1035/21, I SA/Wa 1036/21, I SA/Wa 1038/21

      W dniu 22 lutego 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniami z 22 lutego 2022 r. umorzył postępowania sądowe.


Dot. nieruchomości przy Al. J. Waszyngtona 63

sygn. akt I SA/Wa 2110/20

      W dniu 17 lutego 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 2110/20 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 lipca 2020 r., nr KR III R 4/20 w przedmiocie przyznania prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 17 lutego 2022 r. umorzył postępowanie sądowe.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej, "Kolonia Adolfówka"

sygn. akt I SA/Wa 2620/19

      W dniu 10 lutego 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 2620/19 ze skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej z 24 września 2019 r., nr KR II R 5/19, nr KR II R 6/19, nr KR II R 9/19, nr KR II R 10/19 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 10 lutego 2022 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Wilczej 6

sygn. akt I SA/Wa 279/21

      W dniu 7 lutego 2022 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 279/21 ze skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej z 1 grudnia 2020 r., nr KR II R 10/20 i KR II R 17/20 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 7 lutego 2022 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Schroegera 80

sygn. akt I SA/Wa 2359/19, I SA/Wa 2361/19 i I SA/Wa 2363/19

W dniu 20 stycznia 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 20 stycznia 2022 r. stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 20 stycznia 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 20 stycznia 2022 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 33

sygn. akt I SA/Wa 1160/19 i I SA/Wa 1162/19

W dniu 17 stycznia 2022 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 stycznia 2022 r. oddalił skargę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 stycznia 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 85

sygn. akt I SA/Wa 1862/20

      W dniu 7 grudnia 2021 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1862/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 30 czerwca 2020 r., nr KR II R 55/19 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 7 grudnia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej, "Kolonia Adolfówka"

sygn. akt I SA/Wa 790/20 i I SA/Wa 984/20

W dniu 6 grudnia 2021 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 6 grudnia 2021 r. oddalił skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 6 grudnia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Wałbrzyskiej róg Studenckiej

sygn. akt I SA/Wa 1166/21 i I SA/Wa 1167/21

W dniu 6 grudnia 2021 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 6 grudnia 2021 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Senatorskiej 9

sygn. akt I SA/Wa 968/19

      W dniu 30 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 968/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 12 marca 2019 r., nr KR II R 50/18 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 30 czerwca 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz umorzył postępowanie administracyjne.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej

sygn. akt I SA/Wa 270/20 i I SA/Wa 271/20

W dniu 29 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 29 czerwca 2021 r. uchylił zaskarżone decyzje. 


Dot. nieruchomości przy ul. Emilii Plater 15

sygn. akt I SA/Wa 1882/19

      W dniu 28 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1882/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 lipca 2019 r., nr KR I R 39/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 28 czerwca 2021 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy dawnej ul. Zielnej 32

sygn. akt I SA/Wa 1979/20

      W dniu 28 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1979/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 30 czerwca 2020 r., nr KR VI R 68/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 28 czerwca 2021 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej

sygn. akt I SA/Wa 786/20

      W dniu 22 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 786/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 stycznia 2020 r., nr KR II R 12/19 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 22 czerwca 2021 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy zbiegu ul. Senatorskiej, Miodowej i Podwale

sygn. akt I SA/Wa 37/20

      W dniu 11 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 37/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 listopada 2019 r., nr KR III R 37/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 czerwca 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Kolskiej

sygn. akt I SA/Wa 934/20

      W dniu 11 czerwca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 934/20 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 18 lutego 2020 r., nr KR VI R 63/19 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 czerwca 2021 r. oddalił skargę.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej

sygn. akt I SA/Wa 272/20 i I SA/Wa 273/20

W dniu 21 maja 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 21 maja 2021 r. uchylił zaskarżone decyzje. 


Dot. nieruchomości przy Al. Szucha 17/19

sygn. akt I SA/Wa 1412/20

      W dniu 11 maja 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1412/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 maja 2020 r., nr KR III R 38/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 maja 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 18

sygn. akt I SA/Wa 375/20

      W dniu 27 kwietnia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 375/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 17 grudnia 2019 r., nr KR VI R 23/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 kwietnia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Mokotowska 63

sygn. akt I SA/Wa 1448/18, I SA/Wa 1454/18 i I SA/Wa 1458/18

W dniu 17 marca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 marca 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz oddalił skargę jednej ze stron skarżących

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 marca 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz oddalił skargę jednej ze stron skarżących

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 marca 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie administracyjne.


Dot. nieruchomości przy ul. Bednarskiej 26. 

sygn. akt I SA/Wa 1787/20, I SA/Wa 1788/20

W dniu 1 marca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 1 marca 2021 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Bartoszewicza 1B

sygn. akt I SA/Wa 2047/19 i I SA/Wa 2048/19

W dniu 26 lutego 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 26 lutego 2021 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Jana Kazimierza 1/29

sygn. akt I SA/Wa 1525/19

      W dniu 29 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1525/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 14 maja 2019 r., nr KR III R 61/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 29 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Złotej 62

sygn. akt I SA/Wa 1288/19 i I SA/Wa 1290/19

W dniu 26 stycznia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 26 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżone decyzje w części dotyczącej pkt 1.


Dot. nieruchomości przy ul. Emilii Plater 14.

sygn. akt I SA/Wa 1353/20

      W dniu 26 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1353/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 maja 2020 r., nr KR VI R 47/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 26 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Powsińskiej 31

sygn. akt I SA/Wa 1314/19

      W dniu 22 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1314/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 kwietnia 2019 r., nr KR VI R 1/19 w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 22 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Czerskiej 3. 

sygn. akt I SA/Wa 1060/20, I SA/Wa 1061/20

W dniu 20 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 20 stycznia 2021 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Emilii Plater 14.

sygn. akt I SA/Wa 1352/20

      W dniu 19 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1352/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 maja 2020 r., nr KR VI R 48/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 19 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Noakowskiego 16

sygn. akt I SA/Wa 660/18, I SA/Wa 662/18 i I SA/Wa 664/18

W dniu 15 stycznia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 15 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Emilii Plater 14.

sygn. akt I SA/Wa 1351/20

      W dniu 11 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1351/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 maja 2020 r., nr KR VI R 49/19 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 stycznia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 46. 

sygn. akt I SA/Wa 880/20, I SA/Wa 881/20

W dniu 17 grudnia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 17 grudnia 2020 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego / al. Stanów Zjednoczonych / rejon Jeziorka Gocławskiego. 

sygn. akt I SA/Wa 2451/19, I SA/Wa 2452/19

W dniu 4 grudnia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 4 grudnia 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 81.

sygn. akt I SA/Wa 557/19

      W dniu 27 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 557/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 5 lutego 2019 r., nr KR II R 49/18 w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 listopada 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie administracyjne.


Dot. nieruchomości przy ul. Widok 22.

sygn. akt I SA/Wa 152/20

      W dniu 24 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 152/20 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 26 listopada 2019 r., nr KR II R 36/18 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 24 listopada 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie administracyjne.


Dot. nieruchomości przy ul. Koszykowej 49A.

sygn. akt I SA/Wa 588/19

      W dniu 19 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 588/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 29 stycznia 2019 r., nr  KR VI R 47/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 19 listopada 2020 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 12.

sygn. akt I SA/Wa 233/19

      W dniu 12 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 233/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 3 grudnia 2018 r., nr KR III R 14/18 w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 12 listopada 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Schroegera 72.

sygn. akt I SA/Wa 1368/18

      W dniu 6 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1368/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 14 maja 2018 r., nr  III R 17/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 6 listopada 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.


Dot. nieruchomości przy ul. Skolimowskiej 3.

sygn. akt I SA/Wa 2166/18

      W dniu 4 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 2166/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 września 2018 r., nr  KR I R 33/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 4 listopada 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Mariensztat 9.

sygn. akt I SA/Wa 510/19

      W dniu 4 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 510/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 stycznia 2019 r., nr  KR III R 30/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 4 listopada 2020 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Skolimowskiej 3.

sygn. akt I SA/Wa 2610/19

      W dniu 4 listopada 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 2610/19 ze skargi na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 18 grudnia 2018 r., nr  KR IV RN 33/18/I w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 4 listopada 2020 r. oddalił skargę.


Dot. nieruchomości przy ul. Noakowskiego 20.

sygn. akt I SA/Wa 1985/18

      W dniu 30 października 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1985/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 sierpnia 2018 r., nr  KR I R 24/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 30 października 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Polnej 46

sygn. akt I SA/Wa 916/19, I SA/Wa 919/19, I SA/Wa 922/19

W dniu 29 października 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 29 października 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje.


Dot. nieruchomości przy ul. Odolańskiej 7.

sygn. akt I SA/Wa 2125/18

      W dniu 23 października 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 2125/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 17 września 2018 r., nr  KR III R 7/18 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 23 października 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 32.

sygn. akt I SA/Wa 500/19

      W dniu 22 października 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 500/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 stycznia 2019 r., nr  KR III R 41/18 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 22 października 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję.


Dot. nieruchomości przy ul. Hożej 25, 25a i 23/25.

sygn. akt I SA/Wa 972-976/18 

W dniu 29 września 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawach o sygn. akt I SA/Wa 972-975/18 wyrokami z 29 września 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje oraz oddalił skargi jednej ze stron postępowania. Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 976/18 Sąd wyrokiem z 29 września 2020 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej, w pkt 2 oddalił skargę jednej ze stron postępowania.


Dot. nieruchomości przy ul. Twardej 8/12 i 10.

sygn. akt I SA/Wa 1331/17 i I SA/Wa 1333/17  

W dniu 28 września 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zarówno w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1331/17 jak i I SA/Wa 1333/17, wyrokami z 28 września 2020 r. stwierdził nieważność zaskarżonych decyzji i decyzji ich poprzedzających.


Dot. nieruchomości przy ul. Puławskiej 107b.

sygn. akt I SA/Wa 2381/19 i I SA/Wa 2396/19  

W dniu 22 września 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zarówno w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2381/19 jak i I SA/Wa 2396/19, wyrokami z 22 września 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje oraz umorzył postępowania administracyjne w sprawach.


Dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej.

sygn. akt I SA/Wa 1275/19

      W dniu 12 sierpnia 2020 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1275/19 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 kwietnia 2019 r., nr  KR II R 22/18 w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość warszawską.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 12 sierpnia 2020 r. oddalił skargi.


Dot. nieruchomości przy ul. Nieborowskiej 13.

sygn. akt I SA/Wa 2033/19 i I SA/Wa 2034/19  

W dniu 19 lutego 2020 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zarówno w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2033/19 jak i I SA/Wa 2034/19, wyrokami z 19 lutego 2020 r. uchylił zaskarżone decyzje oraz umorzył postępowania w sprawach.


Dot. nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 6a.

sygn. akt I SA/Wa 963/18

      W dniu 14 lutego 2020 r. została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 963/18 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 13 marca 2018 r., nr III R 13/odw/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 14 lutego 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 listopada 2017 r.


Dot. nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 32.

sygn. akt I SA/Wa 500/19

      W dniu 6 lutego 2020 r. przedmiotem rozpoznania była sprawa o sygn. akt I SA/Wa 500/19 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 22 stycznia 2019 r., nr KR III R 41/18 w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie powyższej sprawy. Nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu.


Dot. nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 35 oraz ul. Mokotowskiej 39.

sygn. akt I SA/Wa 1821/18, I SA/Wa 2154/19 i I SA/Wa 2155/19  

      W dniu 5 lutego 2020 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1821/18 wyrokiem z 5 lutego 2020 r. oddalił skargi.

W sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2154/19 Sąd wyrokiem z 5 lutego 2020 r. stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej pkt 2 oraz w pozostałej części skargę oddalił. Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2155/19 Sąd wyrokiem oddalił skargę.


Dot. nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 43.

sygn. akt I SA/Wa 651/18 i I SA/Wa 1033/18

W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 651/18 wyrokiem z 3 lutego 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1033/18 wyrokiem z 3 lutego 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz umorzył postępowanie administracyjne.

 

 

Wersja XML